test

hotroduhoc007

Posts

129 POSTS

Comments

0 COMMENTS

Social

Thực tiễn về tổ chức và điều hành thị trường lao động của Canada, bao gồm cả lao động nhập cư, đưa lại giải...
Người nước ngoài làm việc hoặc du học tại Canada thì vợ/chồng có thể tới Canada làm việc toàn thời gian và con được...
Canada sẽ nhận 01 triệu người nhập cư và rất nhiều lao động nước ngoài từ mọi ngành nghề để khắc phục thiếu hụt...

Recent posts

Recent comments