test

Can Tung

Posts

23 POSTS

Comments

0 COMMENTS

Social

Writing task 1 ielts và Writing task 2 ielts sẽ tạo nên phần writing đầy nan giải của ielts. Nhiều bạn biết rằng, Writing...
Các trường đào tạo ngôn ngữ anh được nhiều bạn yêu thích ngoại ngữ rất quan tâm. Lý do chính bởi họ muốn lựa...
Cấu trúc đề thi ielts gồm 4 kỹ năng chính là Listening, Speaking, Reading, Writing. Trong mỗi kỹ năng sẽ chia cấu trúc đề...
Bằng tiếng anh hay chứng chỉ tiếng anh được sử dụng quốc tế và tại Việt Nam có giá trị thế nào? Hotroduhoc.vn sẽ...
Điểm ielts được tính như thế nào? Thang điểm ielts ra sao? Kiểm tra điểm ielts online thế nào? Có rất nhiều câu hỏi...
IELTS task 1 nằm trong phần Writing và là một trong những kỹ năng khó nhất bài thi ielts. Phần viết đòi hỏi khả...

Recent posts

Recent comments