Giỏ hàng

Phỏng vấn phụ huynh học sinh Ông Nguyễn Xuân Thu

Người được phỏng vấn:

Ông Nguyễn Xuân Thu

Vai trò trong lĩnh vực du học:

Phụ huynh du học sinh

Đơn vị làm việc:

Công ty CP InterGoGo Việt Nam  www.intergogo.com

Chức vụ:

Giám đốc điều hành

Xin quý vị cho biết quan điểm của quý vị và/hoặc mô tả trải nghiệm cá nhân về ba chủ đề Chương trình Hỗ trợ du học đặt ra như sau:

Chủ đề 01. Mục đích đi du học

Thông tin chi tiết xem tại link: http://hotroduhoc.vn/chuong-trinh-ho-tro-du-hoc/gioi-thieu/

Ông Nguyễn Xuân Thu:

Con gái tôi hiện học ngành Thiết kế thời trang tại một trường đại học Mỹ, cơ sở Tokyo, Nhật Bản. Trước hết,  du học là đầu tư. Đầu tư tất yếu cần đạt mục tiêu thu hồi vốn đầu tư và tiếp tục tái đầu tư, nghĩa là với khả năng có được từ quá trình du học cháu  có thể độc lập tự chủ cuộc sống dù tại Nhật, tại Việt Nam hay một đất nước khác cháu lựa chọn.

Mặt khác, du học đưa đến cho mỗi người trong gia đình một trải nghiệm riêng về quan hệ gia đình. Trải nghiệm chưa từng có khi con gái còn học ở Việt Nam. Trải nghiệm này thực sự đầy thách thức và sự nỗ lực khi cùng cháu vượt qua thử thách giúp mọi người trong nhà đều cảm thấy niềm vui đặc biệt, vừa chung lại vừa riêng.

Chủ đề 02. Vai trò của STEM và STEAM đối với sự nghiệp cá nhân

Thông tin chi tiết xem tại link: http://hotroduhoc.vn/giao-duc-la-dau-tu-vai-tro-cua-stem-trong-du-hoc-thoi-ky-tpp/

Ông Nguyễn Xuân Thu:

Với gia tốc phát triển ngày nay của khoa học công nghệ  thì rất nhanh chóng sau khi ra đời tiến bộ công nghệ sẽ phổ biến rộng khắp thị trường thế giới mà Việt Nam không thể là ngoại lệ. STEM là công nghệ và mọi ngành nghề, cũng không có ngoại lệ, đều ứng dụng STEM. Không phải ngành nào là STEM hay không mà mức độ mỗi nền kinh tế, mỗi tổ chức hay mỗi cá nhân người lao động ứng dụng STEM trong hoạt động của mình sẽ quyết định lợi thế cạnh tranh tương ứng.

STEAM bổ sung nhân tố A – liberal Art – giúp định hướng sử dụng sức mạnh công nghệ . Đó cũng là cơ sở Intergogo luôn quản trị hoạt động thông qua khám phá và cân bằng giá trị cốt lõi cùng năng lực cốt lõi giữa người lao động với doanh nghiệp.

Chủ đề 03: Phương án tài trợ quá trình STEAM

Thông tin chi tiết xem tại link: https://hotroduhoc.vn/blogs/du-an-tai-tro-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu/du-an-tai-tro-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu-phien-ban-1-1

Ông Nguyễn Xuân Thu:

STEAM thường dẫn đến gia tăng chi phí đào tạo rất cao. Có nhiều biện pháp vượt qua thách thức này, trong đó tôi đánh giá cao phương thức vay để thanh toán chi phí đào tạo và hoàn trả khoản vay bằng thu nhập khi đi làm. Tín dụng sinh viên đang là gánh nặng to lớn ngay tại Mỹ cho cả ngân hàng và sinh viên, nghĩa là Việt Nam cũng không ngoại lệ, nhưng có vẻ nguyên nhân thất bại phát sinh từ sai lầm trong định vị và quản trị sự nghiệp chứ không phải bởi phương thức đầu tư cho sự nghiệp trên cơ sở vay để thanh toán chi phí đào tạo là sai lầm.

Tại Việt Nam, một sự đầu tư lớn nữa nếu nghiên cứu STEAM là khả năng ngoại ngữ. Tuy vậy, thay vì tập trung vào nâng cao chất lượng tự học thì người học lại thường đặt hy vọng lớn, tôi cho rằng rất không hợp lý, vào giao tiếp nghe nói trực tiếp với người bản xứ ngôn ngữ đó.