Giỏ hàng

Tiến trình tìm hiểu, ứng tuyển và nhận tài trợ nghiên cứu

Nhằm hỗ trợ ứng viên chủ động xem xét và quyết định trở thành nhà nghiên cứu được dự án tài trợ, dự án Tài trợ quá trình trở thành Nhân lực quốc tế – Công dân toàn cầu thuộc sở hữu của chương trình Hỗ trợ du học mô tả tiến trình gồm ba bước dưới đây.

anh3

 

Bước 1. Đọc & Hiểu quy định

Một là đọc và hiểu về quy định của dự án tại link https://hotroduhoc.vn/blogs/du-an-tai-tro-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu/du-an-tai-tro-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu-phien-ban-1-1 để chắc chắn rằng bạn đáp ứng tiêu chuẩn dự án quy định về  nhà nghiên cứu và được tài trợ quá trình nghiên cứu. Bạn cần đọc và hiểu toàn bộ nội dung quy định của dự án. Dự án nói riêng và chương trình Hỗ trợ du học nói chung sẽ không phản hồi bất kỳ thắc mắc nào về quy định của dự án đã đăng công khai trên website www.hotroduhoc.vn

Nếu bạn chưa đạt đầy đủ tiêu chuẩn dự án quy định, chúng tôi xin hẹn bạn cơ hội lần khác. Bạn có thể theo dõi website www.hotroduhoc.vn hoặc fanpage https://www.facebook.com/hotroduhoc.vn của chương trình Hỗ trợ du học để cập nhật thông tin.

Hai là đọc và hiểu về phương pháp luận của dự án và mô hình kinh doanh của chương trình Hỗ trợ du học, đơn vị chủ trì dự án, được trình bày trong loạt 3 bài nghiên cứu “Giáo dục là Đầu tư” được đăng trên Dân Trí và website www.hotroduhoc.vn tại link http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/giao-duc-la-dau-tu-dao-tu-nhan-luc-steam-va-fintech-20160107114537996.htm. Đọc và hiểu về phương pháp luận của dự án trình bày trong loạt 3 bài “Giáo dục là Đầu tư” này là nhân tố quyết định bạn đạt tiêu chuẩn trở thành nhà nghiên cứu được dự án tài trợ hay không.

Bước 2. Ứng tuyển trở thành nhà nghiên cứu

Sau khi hoàn thành Bước 1, bạn có thể ứng tuyển trở thành nhà nghiên cứu được dự án tài trợ  bằng cách trả lời phỏng vấn theo quy định và hướng dẫn tại link https://hotroduhoc.vn/blogs/du-an-tai-tro-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu/chuong-trinh-phong-van-quan-diem-ve-giao-duc-quoc-te. Căn cứ vào khả năng nghiên cứu và cam kết tham gia dự án mà bạn thể hiện trong nội dung trả lời phỏng vấn chúng tôi sẽ cùng bạn thống nhất đề cương cho giai đoạn định hướng nghiên cứu. Thời gian và phương thức giai đoạn định hướng nghiên cứu này được thiết kế riêng cho từng nhà nghiên cứu.

Bước 3. Nghiên cứu & Phát triển

Giai đoạn định hướng nghiên cứu kéo dài tối đa không quá bốn (04) tuần sẽ quyết định hợp đồng nghiên cứu và tài trợ nghiên cứu giữa dự án và nhà nghiên cứu là bạn. Thời gian và phương thức nghiên cứu, tài trợ nghiên cứu được thiết kế riêng cho từng nhà nghiên cứu.

Để tránh hiểu làm và tranh chấp đáng tiếc chúng tôi khuyến cáo nhà nghiên cứu trước khi ký hợp đồng nghiên cứu và tài trợ nghiên cứu này cần tham khảo ý kiến luật sư.

 Chương trình Hỗ trợ du học