Giỏ hàng

Giải pháp đảm bảo thu nhập cao bền vững trong thị trường lao động quốc tế

Đầu tư giáo dục theo định hướng nào và lộ trình ra sao để đảm bảo thu nhập sau 03 năm đi làm tối thiểu 100.000 AUD/CAD mỗi năm và trở thành nhân lực quốc tế, công dân toàn cầu?

Nhân lực quốc tế – công dân toàn cầu là nhân lực đáp ứng cả ba (03) điều kiện sau đây: một là có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 6.5 sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo; hai là có thu nhập tối thiểu 100.000 AUD-CAD/năm sau 03 năm đi làm; ba là có giá trị cốt lõi cá nhân (còn gọi là lý tưởng/nhân cách/giá trị đạo đức) cộng hưởng với giá trị xã hội (còn gọi là tư tưởng/đường lối/ triết lý phát triển xã hội) của quốc gia nơi đến học tập và làm việc như Canada hoặc Australia. Kết quả là trên cơ sở như vậy có thể được công nhận tư cách cư trú dài hạn tại quốc gia đó trong khi vẫn có thể giữ quốc tịch Việt Nam.

 

Ứng dụng khoa học kỹ thuật – điểm khởi đầu của nhân lực quốc tế

Với sự phát triển của cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ, một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định lợi thế cạnh tranh của các quốc gia hiện nay là mức độ ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào mọi ngành nghề, mọi hoạt động của đời sống xã hội hay còn gọi là STEM – là thuật ngữ viết tắt các chữ cái đầu của Science-Technology-Engineering-Mathematics; tạm dịch: Khoa học-Công nghệ-Kỹ thuật-Toán học. Đối với xã hội, STEM cho thấy mức độ áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm tối ưu hóa hiệu quả khai thác nguồn lực xã hội. Đối với cá nhân người lao động, STEM cho thấy khả năng sử dụng công nghệ trong công việc nhằm tăng năng suất lao động.

Mọi ngành nghề, tổ chức hay cá nhân đều có thể và nên khai thác STEM chứ không phải chỉ có một số ngành nhất định thuộc lĩnh vực STEM còn một số ngành khác không tồn tại STEM. Hiệu quả ứng dụng STEM sẽ góp phần trọng yếu mang tính quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, tổ chức hay cá nhân. Để hình dung rõ hơn về ứng dụng STEM, quý vị có thể xem clip sau đây so sánh về ứng dụng STEM trong lĩnh vực nông nghiệp.

Clip về ứng dụng STEM trong nông nghiệp:

 

Clip về nông nghiệp truyền thống:

 

Tiến bộ về khoa học công nghệ thúc đẩy biến đổi trong từng ngành và giữa các ngành trong nền kinh tế với tốc độ nhanh chóng hơn nhiều so với trước đây. Điều đó đòi hỏi các nhà quản lý xã hội cần điều phối nguồn lực xã hội một cách hợp lý để tránh tình trạng mất cân bằng giữa các ngành, giữa các nhóm ngành cũng như đòi hỏi cá nhân người lao động phải có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các ngành nghề để đảm bảo thu nhập cao bền vững. Trong bối cảnh toàn cầu hóa về công nghệ hiện nay tại các nền kinh tế phát triển, quyết định lựa chọn một ngành cụ thể để hoạt động lâu dài 10 – 20 năm không còn quyết định tương lai sự nghiệp một người lao động hay sử dụng lao động khi mà tương lai phát triển, đồng nghĩa là thu nhập, của mỗi ngành gần như là không thể xác định chính xác cho tương lai xa hơn năm năm. Trong khi đó khả năng ứng dụng STEM phù hợp với đặc thù cá nhân sẽ giúp xây dựng lợi thế cạnh tranh lớn trong xác định, thích nghi và phát huy tối đa năng lực khi luân chuyển từ ngành này sang ngành khác nhằm đảm bảo thu nhập cao bền vững.

Đầu tư nhân lực STEM định hướng STEAM – Giải pháp đảm bảo thu nhập cao bền vững cho người lao động

Nếu như nhân lực STEM là điều kiện cần thì nhân lực STEAM chính là điều kiện đủ để người lao động có thể đảm bảo thu nhập cao bền vững trong thị trường nhân lực quốc tế chất lượng cao.

STEAM là thuật ngữ viết tắt các chữ cái đầu của Science-Technology-Engineering-Arts-Mathematics; tạm dịch Khoa học-Công nghệ-Kỹ thuật-Nghệ thuật-Toán học, với A là “liberal arts”. Thuật ngữ “nghệ thuật khai phóng”-“liberal arts” nguyên gốc đề cập đến nhiều ngành trong đó liên quan cả đến kỹ thuật công nghệ nhưng trong phạm vi thuật ngữ STEAM theo nghĩa đề cập đến ngành khoa học xã hội – nhân văn.

Có thể hình dung STEM là người đầu bếp nấu ăn theo công thức thì STEAM là người đầu bếp sáng tạo ra công thức nấu ăn đó. Với khả năng về khoa học xã hội – nhân văn (Arts) cùng với khả năng ứng dụng khoa học công nghệ (STEM) , nhân lực STEAM đóng vai trò định hướng để sản phẩm ứng dụng STEM cộng hưởng với giá trị xã hội của những cộng đồng  nhất định trong xã hội chứ không chỉ đơn thuần là phục vụ nhu cầu của thị trường.

Xét trên góc độ quản lý xã hội, yếu tố A (tức là khoa học xã hội – nhân văn) trong STEAM tương đồng với giá trị xã hội hay còn gọi là tư tưởng/đường lối/ triết lý phát triển xã hội của mỗi quốc gia. Xét trên góc độ cá nhân người lao động, yếu tố A trong STEAM tương đồng với giá trị cốt lõi hay còn gọi là cách nhìn nhận/lý tưởng/nhân cách/giá trị đạo đức của mỗi người.  Sự cộng hưởng giữa giá trị cốt lõi cá nhân và giá trị xã hội giúp tối đa hóa đóng góp cho xã hội chính là nguyên nhân lớn nhất mà nhóm nhân lực STEAM luôn được Canada hay Australia đưa ra những chính sách thuận lợi để trở thành công dân của các nước này.

Hướng dẫn thực hiện kế hoạch nhân lực quốc tế – công dân toàn cầu

Với xu hướng nhân lực STEM định hướng STEAM của thị trường nhân lực quốc tế chất lượng cao được phân tích trên đây, xác định được giá trị cốt lõi và năng lực cốt lõi của bản thân học sinh là điều kiện tiên quyết để bắt đầu thực hiện kế hoạch trở thành nhân lực quốc tế – công dân toàn cầu.

Đề xuất tư vấn dành cho học sinh, người lao động Việt Nam có thể tham gia thị trường nhân lực quốc tế được công bố trong ba (03) bài nghiên cứu chủ đề “Giáo dục là đầu tư”. Quý vị có thể xem bản đầy đủ tại website Chương trình Hỗ trợ du học theo link: https://hotroduhoc.vn/blogs/stem/giao-duc-la-dau-tu-dau-tu-nhan-luc-steam-va-fintech và bản tóm tắt tại báo điện tử Dân trí theo link: http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/giao-duc-la-dau-tu-dau-tu-nhan-luc-steam-va-fintech-20160107114537996.htm

 

Với đối tượng học sinh và gia đình có nguyện vọng đi du học để tham gia thị trường nhân lực quốc tế, Chương trình Hỗ trợ du học tổ chức hội thảo “STEM – Đồng bộ nhân lực quốc tế” từ 9h00 đến 11h00 sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 01 năm 2016 tại văn phòng số 24B, phố chùa Hà, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hội thảo tập trung trao đổi về hai nội dung chính. Một là lộ trình sự nghiệp, kế hoạch đầu tư và kế hoạch hành động của học sinh và gia đình để trở thành nhân lực quốc tế – công dân toàn cầu với lộ trình mẫu của học sinh từ lúc 15 tuổi đến 25 tuổi, bao gồm: 3 năm tại Việt Nam định hướng, khám phá và xác định giá trị cốt lõi, năng lực cốt lõi của bản thân, từ đó nghiên cứu để chọn nghề và chương trình học phù hợp; 3 – 4 năm du học (theo lộ trình 2 năm cao đẳng + 2 năm đại học hoặc 4 năm đại học); 3 năm làm việc tại Canada hoặc Australia. Hai là những giải pháp Chương trình Hỗ trợ du học cung cấp nhằm hỗ trợ học sinh và gia đình thực hiện kế hoạch du học – việc làm quốc tế.

Hội thảo được tổ chức hoàn toàn miễn phí và giới hạn tối đa 30 người tham dự. 

Tài liệu hướng dẫn chi tiết được gửi tới quý vị trực tiếp trong hội thảo và qua email sau hội thảo.

Mọi thắc mắc, quý vị có thể liên hệ theo số điện thoại 093 652 8386 (Ms.Phương) hoặc thị trường Canada 04 6686 4343 (Ms.Mỵ) hoặc thị trường Australia 04 6687 4343 (Ms.Nguyệt) để được hỗ trợ.

 
Chương trình Hỗ trợ du học
www.hotroduhoc.vn