GIÁO DỤC LÀ ĐẦU TƯ: ĐẦU TƯ NHÂN LỰC STEAM VÀ FINTECH

0
1777

Vai trò của quản trị hồ sơ nguồn thu tương lai và hồ sơ hoạt động xã hội đối với nhân lực STEAM nhằm đảm bảo thu nhập cao bền vững.

Fintech và e-payment

Hiện nay, sau khi đóng vai trò then chốt trong ngân hàng đầu tư hiện đại, Fintech (công nghệ tài chính) đang dần trở thành xu hướng mạnh mẽ định hình tương lai lĩnh vực ngân hàng thương mại và dịch vụ tài chính. Hàng loạt tên tuổi lớn từ ngành tài chính truyền thống đã đầu tư vào Fintech như Vikram Pandits, nguyên CEO Citigroup, với Orchard, Common Bonds, TransferWise, MMKT Exchange; John Mack, nguyên CEO Morgan Stanley, với Orchard, Lending Club, Dataminr, NEFT; Hans Morris, nguyên chủ tịch VISA, với Common Bonds, Nyca Partners, Indiegogo, Lending Club và còn nhiều người khác nữa.

Nguồn: Financial Times 12/2015
Tại Việt Nam, khoảng 10 năm nay Fintech và e-banking được nhiều thương hiệu ngân hàng và viễn thông hàng đầu quốc gia quan tâm đầu tư phát triển. Dù vậy, hoạt động chủ yếu thường trong phạm vi thanh toán điện tử (e-payment) nên tiềm năng tăng trưởng chỉ số ARPU (doanh thu từ mỗi đơn vị khách hàng) không cao do thiếu dịch vụ giá trị gia tăng đột phá và hầu như không thế phát triển thị trường ngoài Việt Nam do thiếu năng lực cạnh tranh quốc tế. Nhìn rộng ra trên thế giới có thể thấy ngoài hai tên tuổi lâu đời là VISA và MasterCard thì Apple, Google, Walmart hay Alibaba dù đã liên tục đầu tư lớn mà vẫn chưa thể cho thấy tương lai phát triển bền vững trong lĩnh vực e-payment.

Jobbank – Quản trị nguồn thu định hướng đầu tư nhân lực STEAM

Trong bối cảnh thế giới toàn cầu hóa, xét về nền tảng phát triển Fintech là cơ sở dữ liệu quản trị nguồn thu, đặc biệt là tiềm năng nguồn thu tương lai, thì chính phủ các nền kinh tế quốc gia phát triển đang kiểm soát lợi thế lớn nhất bởi vì đó là các tổ chức ra quyết định ảnh hưởng lớn nhất tới tương lai sự nghiệp làm việc và định cư, cũng có nghĩa là nguồn thu tương lai, của người lao động quốc tế thu nhập cao.

Phát triển từ cơ sở mô hình Jobbank Canada www.jobbank.gc.ca, Jobbank Intergogo đặt trọng tâm nghiên cứu năng lực cốt lõi của người lao động và người sử dụng lao động nhằm cộng hưởng cơ sở dữ liệu Jobbank Intergogo với cơ sở dữ liệu nhân lực và định cư của chính phủ các nền kinh tế phát triển cũng như với cơ sở dữ liệu nguồn thu hiện tại và tiềm năng nguồn thu tương lai của học sinh, người lao động và gia đình họ. Vị thế này tự nhiên đem lại lợi thế cạnh tranh lớn cho Jobbank Intergogo trong lĩnh vực Fintech.

Theo tiêu chuẩn Canada, một mã ngành nghề (NOC – National Occupational Classification) tương ứng với nhiều mã ngành học (CIP – Classification of Instructional Programs) và ngược lại một CIP tương ứng với nhiều NOC (Chi tiết về tương quan giữa NOC và CIP tham khảo giới thiệu Jobbank Canada tại bài “Giáo dục là đầu tư: Đòn bẩy TPP, góc nhìn STEAM về Đề án 1956” Dân trí 22/12/2015). Nhằm quy hoạch sự nghiệp nhân lực quốc tế 10-15 năm cho từng thành viên, cả người lao động và người sử dụng lao động, trong đó bao gồm kế hoạch hành động cho 1-3 năm gần nhất, chiến lược phát triển cho 5 năm gần nhất và tầm nhìn định hướng tất cả 10-15 năm, Jobbank Intergogo chú trọng nghiên cứu:

Một là chu trình quá khứ – hiện tại – tương lai ứng dụng STEM cho nhóm NOC và CIP vừa tương đồng với nhau, vừa phù hợp với đối tượng được quy hoạch chứ không chỉ cho từng NOC hay CIP tách biệt.

Hai là đối chứng với hệ thống ngành nghề và ngành học tại Việt Nam và với đặc thù của đối tượng được quy hoạch để xây dựng phương án đầu tư vào năng lực cốt lõi.

Với xu hướng luân chuyển linh hoạt nguồn vốn con người trong xã hội (human capital Mobility) của thị trường nhân lực quốc tế hiện nay và 30 năm tới đây, năng lực cốt lõi được xây dựng như vậy sẽ quyết định lợi thế cạnh tranh, đồng nghĩa đảm bảo thu nhập cao bền vững, của cả người lao động và người sử dụng lao động không chỉ riêng trong một NOC mà còn trong cả nhóm NOC nhất định.

Giá trị cốt lõi – Vai trò của hồ sơ công tác xã hội

Học thuyết hiện đại về phát triển bền vững trong quản trị kinh doanh cũng như quản trị xã hội đều chú trọng cộng hưởng năng lực cốt lõi với giá trị cốt lõi trong từng thành viên và giữa từng thành viên với hệ sinh thái. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP.

Năng lực cốt lõi của nhân lực STEAM là điều kiện cần cho lợi thế cạnh tranh trong thị trường nhân lực quốc tế còn điều kiện đủ là phải cộng hưởng được giá trị cốt lõi của mình với giá trị cốt lõi của xã hội đến học tập và làm việc. Mặt khác, khi quay về Việt nam lại giúp cộng hưởng giá trị cốt lõi của xã hội đó với Tổ quốc mình. Điều này áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức.

Giá trị cốt lõi lâu nay vẫn được phổ biến tại Việt Nam với thuật ngữ “lý tưởng”. Do vậy, xét về nền tảng phát triển nhân lực quốc tế và Fintech thì tại Việt Nam Jobbank Intergogo luôn định vị Đoàn Thanh niên và Công đoàn là đối tác trọng tâm vì thực sự đó là những cộng đồng có lý tưởng sắc nét và lực lượng đông đảo.

Jobbank trong thế giới Jobbank

Nghiên cứu của Chương trình Hỗ trợ du học dự báo sẽ xuất hiện nhiều tổ chức theo mô hình Jobbank xuyên quốc gia kết nối với các Jobbank chính phủ đồng thời trực tiếp kinh doanh Fintech hoặc liên minh chặt chẽ với đối tác Fintech. Tại mỗi quốc gia Jobbank-Fintech xuyên quốc gia bảo lãnh cho thành viên sử dụng dịch vụ của tổ chức tài chính-ngân hàng địa phương. Dữ liệu nguồn thu không bị giới hạn bởi biên giới địa lý quốc gia hay quốc tịch của thành viên sẽ tạo điều kiện cực kỳ thuận lợi cho mô hình Jobbank-Fintech xuyên quốc gia đó trở thành một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất đối với các định chế truyền thống, cả trong lĩnh vực ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư. Có thể thấy cam kết TPP đặc biệt chú trọng xu hướng này khi dành mỗi chương riêng cho dịch vụ tài chính (Chương 11) và thương mại điện tử (Chương 14).

Jobbank Intergogo cũng định hướng phát triển mô hình Jobbank-Fintech như vậy nhằm tối đa hóa hiệu quả đầu tư của từng thành viên và toàn bộ hệ thống xét từ góc độ đầu tư nhân lực STEAM cũng như đầu tư tài chính. Đây là bước phát triển tất yếu của quá trình đồng bộ nhân lực quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam trở thành thành viên TPP.

Đầu tư nhân lực STEAM là cộng hưởng năng lực cốt lõi và giá trị cốt lõi nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh để đảm bảo thu nhập cao bền vững cho người lao động. Trong loạt ba bài nghiên cứu “Giáo dục là đầu tư” này chương trình Hỗ trợ du học định vị vai trò của đầu tư nhân lực STEAM đồng thời phân tích vị thế đặc biệt quan trọng của Đoàn Thanh niên và mạng lưới ngân hàng thương mại trong nỗ lực phát huy thế mạnh nhân lực quốc gia trong đồng bộ nhân lực quốc tế nói chung cũng như phát triển lực lượng nòng cốt chuyển đổi cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn nói riêng.

christinelewis4 Publisher Publications – Issuu

Gravatar Profile

Pinterest

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here