Giỏ hàng

Các đối tượng là người lao động nước ngoài được phép làm việc tại Canada - Phần 1

Những hướng dẫn của Chính phủ dành cho đơn vị tuyển lao động tại Canada trong việc thuê lao động nước ngoài làm việc tại Canada.

Quý vị thân mến,

Trong loạt bài viết này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị hướng dẫn của Chính phủ Canada về những nguồn tuyển dụng lao động nước ngoài dành cho các đơn vị sử dụng lao động Canada. Những thông tin này sẽ giúp quý vị hình dung rõ hơn bức tranh cơ hội làm việc tại Canada dành cho mình và người thân.

Bài mở đầu, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin cơ bản về việc tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại Canada như sau:

1. Điều kiện cơ bản để thuê lao động nước ngoài

Thông thường, chủ lao động tại Canada có nhu cầu thuê người nước ngoài sẽ cần các loại giấy tờ sau:

• Labour Market Impact Assessment (LMIA): Ở Canada, đa phần các trường hợp sử dụng người nước ngoài làm việc cần xin một đánh giá tác động thị trường lao động LMIA, do Bộ lao động và phát triển xã hội Canada cấp cho vị trí công việc dự kiến tuyển.

• Job offer: Đơn vị sử dụng lao động Canada có thể cần gửi lời đề nghị làm việc tới người lao động phù hợp.

• Một số loại tài liệu khác để chứng minh quyền được làm việc hợp pháp của người lao động (có thể là giấy phép làm việc - Work Permit, giấy phép học tập -study permit, hộ chiếu, thị thực tạm trú...)

Trong một số trường hợp, Chính phủ Canada có những hướng dẫn riêng trong việc thuê lao động nước ngoài làm viêc dành cho các đơn vị tuyển dụng. Theo đó, hồ sơ làm việc của người lao động có thể chỉ cần một số hoặc tất cả các loại gấy tờ trên sẽ tùy theo từng đối tượng dự định tuyển và vị trí công việc sẽ tuyển.

2. Các đối tượng được phép thuê để làm việc theo quy định của Chính phủ Canada

2.1. Thuê lao động lâu dài

Công dân, thường trú nhân là đối tượng được ưu tiên trong các quy định tuyển dụng và làm việc của Chính phủ Canada. Đây là đối tượng được làm việc lâu dài tại Canada và có thể tuyển được ngay, không cần thực hiện các thủ tục đăng ký cấp phép với cơ quan quản lý lao động Canada.

Công dân, thường trú nhân Canada là đối tượng được ưu tiên tuyển dụng tại Canada

2.2. Thuê lao động tạm thời là người nước ngoài

Bộ lao động và phát triển xã hội Canada (Employment and Social Development Canada - ESDC) quy định, trong trường hợp không tuyển được lao động là công dân hoặc thường trú nhân Canada, chủ lao động tại Canada được phép thuê người nước ngoài làm việc. Trong đó, các đơn vị sử dụng lao động có hai lựa chọn như sau:

Lựa chọn 1: Tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Canada cho những vị trí công việc không yêu cầu LMIA. Trong trường hợp này, người lao động có thể tới Canada làm việc thông qua các chương trình dịch chuyển quốc tế (International Mobility Program - IMP) và một số vị trí công việc khác theo quy định của chính phủ Canada

Lựa chọn 2: Tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Canada cho những vị trí yêu cầu LMIA. Trong trường hợp này, người lao động có thể tới Canada làm việc thông qua chương trình lao động nước ngoài tạm thời (Temporary Foreign Worker Program - TFWP).

Đơn vị tuyển dụng tại Canada có thể thuê người nước ngoài qua chương trình TFWP và IMP

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Để được tư vấn chi tiết về làm việc tại Canada đối với trường hợp riêng của mình, quý vị vui lòng liên hệ Chương trình Hỗ trợ du học theo những cách sau:

1/ Gọi điện vào hotline 082 6565 777 hoặc 084 6565 777

2/ Đăng ký thông tin bằng cách điền Form đăng ký tư vấn việc làm tại Canada

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Danh sách tài liệu tham khảo:

1. Hire a temporary worker. Retrieved December 19, 2017 from https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/hire-foreign-worker/temporary.html

2. International Mobility Program: Labour Market Impact Assessment exemption codes. Retrieved December 19, 2017 from

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/labour-market-impact-assessments/exemption-codes.html

3. Hire a temporary worker through the International Mobility Program. Retrieved December 19, 2017 from https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/hire-foreign-worker/temporary/international-mobility-program.html

 

Bản quyền bài viết thuộc về Chương trình Hỗ trợ du học (www.hotroduhoc.vn)

Viết bởi Bùi Đức Trọng

Học viên Chương trình Hỗ trợ du học