Giỏ hàng

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin cấp visa du học Úc và Canada

Hướng dẫn thông tin chi tiết về bộ hồ sơ xin cấp visa du học Úc và Canada cho du học sinh Việt Nam và người thân bao gồm: Hồ sơ nhân thân; Hồ sơ học tập và làm việc; Hồ sơ tài chính (tài sản và nguồn thu); Bộ form visa, khám sức khoẻ.

 

Được chính phủ nước du học cấp visa và giấy phép phù hợp là điều kiện bắt buộc để bạn thực hiện thành công kế hoạch du học của mình. Vì vậy, việc tìm hiểu, chuẩn bị và hoàn thiện đầy đủ bộ hồ sơ xin visa, giấy phép theo đúng quy định của nước cấp visa và quy định của chính phủ Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng đối với du học sinh và gia đình. Nhằm giúp các bạn học sinh và quý phụ huynh có nguyện vọng du học, làm việc, định cư tại Úc và Canada được nắm đầy đủ thông tin, chương trình Hỗ trợ du học triển khai chương trình “Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin cấp visa du học Úc và Canada” với những nội dung như sau:

Thứ nhất: Quy trình hoàn thiện hồ sơ

Chương trình hỗ trợ du học gợi ý quy trình hoàn thiện thủ tục hồ sơ visa, giấy phép như sau:

Bước 01: Xác định mục tiêu. Bạn cần biết trường hợp của bản thân thuộc loại visa, giấy phép nào? Mục đích của visa, giấy phép đó là gì? Bạn cần thể hiện nội dung xuyên suốt là gì khi xin visa, giấy phép này?

Bước 02: Tìm hiểu quy định. Với loại visa, giấy phép của bạn, chính phủ nước cấp visa có những yêu cầu gì về hồ sơ? Chính phủ Việt Nam có những yêu cầu gì với mỗi loại giấy tờ trong bộ hồ sơ đó?

Bước 03: Xác lập, thu thập hồ sơ. Tiến hành thu thập, xác lập hồ sơ theo danh sách đã có tại bước 02 với các tiêu chuẩn quy định như: số lượng, loại (bản gốc hay công chứng, photo), thời gian, người xác nhận…

Bước 04: Kiểm tra, đánh giá. Một bộ hồ sơ cần thống nhất với nhau và thể hiện được nội dung xuyên suốt làm nổi bật mục đích xin visa, giấy phép của bạn là chính đáng. Vì vậy bạn cần kiểm tra từng loại giấy tờ trong bộ hồ sơ và mối quan hệ của các loại giấy tờ đó với nhau.

Thứ hai: Phạm vi nội dung hỗ trợ

Các loại visa, giấy phép du học Úc và Canada dành cho du học sinh và người thân trong phạm vi hỗ trợ của chương trình được liệt kê dưới đây.

Nhóm 01: Các loại visa du học Úc cho du học sinh và người thân:

Thứ nhất: Subclass 570 – Independent ELICOS sector visa: Loại visa dành cho đương đơn là du học sinh học khoá tiếng Anh độc lập với độ dài không quá 50 tuần.

Thứ hai: Subclass 571 – Schools sector Visa: Loại visa dành cho đương đơn là du học sinh đăng ký học từ lớp 01 đến lớp 12.

Thứ ba: Subclass 572 – Vocational Education and Training sector visa: Loại visa dành cho đương đơn là du học sinh đăng ký khoá học chính là chương trình chứng chỉ nghề, cao đẳng nghề, cao đẳng nghề nâng cao.

Thứ tư: Subclass 573 – Higher Education sector visa: Loại visa dành cho đương đơn là du học sinh đăng ký khoá học chính là chương trình cử nhân, thạc sĩ tín chỉ.

Thứ năm: Subclass 574 – Postgraduate Research sector visa: Loại visa dành cho đương đơn là du học sinh đăng ký khoá học chính là chương trình thạc sĩ nghiên cứu, tiến sĩ.

Thứ sáu: Subclass 575 – Non Award sector visa: Loại visa dành cho đương đơn là du học sinh đăng ký học các chương trình không được công nhận văn bằng (ví dụ chương trình dự bị đại học).

Thứ bảy: Subclass 576 – Foreign Affairs or Defence sector visa: Loại visa dành cho đương đơn là du học sinh theo học các chương trình diện ngoại giao và lực lượng vũ trang.

Thứ tám: Streamline visa processing: Loại visa dành cho đương đơn là du học sinh đăng ký học trong danh sách các trường được xét visa ưu tiên với các khoá học chính gồm: chương trình cao đẳng nâng cao (subclass 572), chương trình cử nhân (subclass 573), chương trình thạc sĩ tín chỉ (subclass 573), chương trình thạc sĩ nghiên cứu (subclass 574), chương trình tiến sĩ (subclass 574), chương trình trao đổi sinh viên giữa các trường đại học (subclass 575), chương trình trao đổi sinh viên nước ngoài (subclass 575).

Thứ chín: Subclass 580 – Guardian visa: Loại visa dành cho đương đơn là người bảo trợ của du học sinh dưới 18 tuổi.

Thứ mười: Subclass 600 – Visitor visa: Loại visa dành cho đương đơn là người thân của du học sinh sang thăm, du lịch.

Các trường hợp khác trong phạm vi hỗ trợ của chương trình dành cho thị trường Úc gồm: Người phụ thuộc của các đương đơn xin visa (vợ/chồng/con), chuyển trường, chuyển khoá học, chuyển đổi loại visa, gia hạn visa, tạm dừng visa, thông báo thay đổi thông tin.

Nhóm 02: Các loại visa, giấy phép du học Canada cho du học sinh và người thân:

Thứ nhất: Study Permit: Giấy phép học tập dành cho đương đơn là du học sinh hoặc người thân của du học sinh (ví dụ con của du học sinh)

Thứ hai: Work Permit: Giấy phép làm việc dành cho đương đơn là du học sinh hoặc người thân của du học sinh (ví dụ chồng/vợ của du học sinh)

Thứ ba: Visitor visa: Loại visa dành cho đương đơn là người thân của du học sinh.

Các trường hợp khác trong phạm vi hỗ trợ của chương trình dành cho thị trường Canada gồm: Chuyển trường, chuyển khoá học, gia hạn visa, gia hạn giấy phép, thông báo thay đổi thông tin.

Phạm vi nội dung hỗ trợ của bộ hồ sơ xin visa được liệt kê theo danh sách dưới đây:

Nhóm thứ nhất – Bộ form visa Úc: Bao gồm tất cả hồ sơ/thủ tục theo quy định và biểu mẫu do chính phủ Úc và các đối tác liên quan (VFS, phòng khám….) cung cấp, bao gồm cả Thư giải trình hồ sơ. Áp dụng đối với tất cả đối tượng là du học sinh và người thân gồm các loại du lịch/thăm thân; giám hộ; phụ thuộc.

Nhóm thứ hai – Bộ form visa Canada: Bao gồm tất cả hồ sơ/thủ tục theo quy định và biểu mẫu do chính phủ Canada và các đối tác liên quan (IOM, phòng khám….) cung cấp, bao gồm cả Thư giải trình hồ sơ. Áp dụng đối với tất cả đối tượng là du học sinh và người thân gồm các loại du lịch/thăm thân; giám hộ; phụ thuộc.

Nhóm thứ ba – Hồ sơ nhân thân của đương đơn: Bao gồm tất cả hồ sơ/thủ tục về nhân thân của đương đơn xin visa theo quy định của chính phủ Úc, Canada và Việt Nam. Áp dụng đối với tất cả các loại visa dành cho du học sinh và người thân gồm các loại du lịch/thăm thân; giám hộ; phụ thuộc.

Nhóm thứ tư – Hồ sơ học tập của đương đơn: Bao gồm tất cả hồ sơ/thủ tục về học tập của đương đơn xin visa theo quy định của chính phủ, nhà cung cấp giáo dục Úc, Canada và quốc gia đương đơn đã, đang theo học (phạm vi hỗ trợ chỉ xét đến Việt Nam, Úc, Canada). Áp dụng đối với tất cả các loại visa dành cho du học sinh và người thân gồm các loại du lịch/thăm thân; giám hộ; phụ thuộc.

Nhóm thứ năm - Hồ sơ làm việc của đương đơn: Bao gồm tất cả hồ sơ/thủ tục về công việc của đương đơn xin visa theo quy định của chính phủ Úc, Canada và quốc gia đương đơn đã/đang làm việc (phạm vi hỗ trợ chỉ xét đến Việt Nam, Úc, Canada).

Nhóm thứ sáu - Hồ sơ chứng minh nguồn thu từ tiền lương, tiền công: Toàn bộ hồ sơ chứng nguồn thu từ tiền công, tiền lương theo quy định của chính phủ Việt Nam từ 1995 tới nay

Nhóm thứ bảy - Hồ sơ chứng minh nguồn thu từ cho vay tiền, sổ tiết kiệm: Toàn bộ hồ sơ chứng minh nguồn thu từ cho vay tiền (sổ tiết kiệm là một trường hợp cho vay tiền) theo quy định của chính phủ Việt Nam từ 2005 tới nay.

Nhóm thứ tám – Hồ sơ chứng minh nguồn thu từ đầu tư, góp vốn kinh doanh: Toàn bộ hồ sơ chứng minh nguồn thu từ góp vốn kinh doanh trong công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của chính phủ Việt Nam từ 2005 tới nay.

Nhóm thứ chín – Hồ sơ chứng minh nguồn thu từ chuyển nhượng vốn: Toàn bộ hồ sơ chứng minh nguồn thu từ chuyển nhượng vốn trong các tổ chức kinh tế theo quy định của chính phủ Việt Nam từ 2005 tới nay.

Nhóm thứ mười – Hồ sơ chứng minh nguồn thu từ chuyển nhượng (kinh doanh) chứng khoán: Toàn bộ hồ sơ chứng minh nguồn thu từ đầu tư, kinh doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán theo quy định của chính phủ Việt Nam từ 2005 tới nay.

Nhóm thứ mười một – Hồ sơ chứng minh nguồn thu từ bán tài sản: Toàn bộ hồ sơ chứng minh nguồn thu từ bán tài sản theo quy định của chính phủ Việt Nam từ 2005 tới nay. Cụ thể hoá với trường hợp bán bất động sản và xe ô tô.

Nhóm thứ mười hai- Hồ sơ chứng minh nguồn thu từ cho thuê tài sản: Toàn bộ hồ sơ chứng minh nguồn thu từ cho thuê tài sản theo quy định của chính phủ Việt Nam từ 2005 tới nay. Cụ thể hoá với trường hợp cho thuê bất động sản và xe ô tô.

Nhóm thứ mười ba – Hồ sơ chứng minh nguồn thu từ kinh tế trang trại: Toàn bộ hồ sơ chứng minh nguồn thu từ kinh tế trang trại và các loại hình tương tự theo quy định của chính phủ Việt Nam từ 2005 tới nay. Cụ thể hoá với trường hợp nuôi trồng thuỷ sản, mô hình vườn ao chuồng (VAC) và trồng rừng.

Nhóm thứ mười bốn – Hồ sơ chứng minh nguồn thu từ hộ kinh doanh cá thể: Toàn bộ hồ sơ chứng minh nguồn thu từ kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể theo quy định của chính phủ Việt Nam từ 2005 tới nay.

Nhóm thứ mười lăm – Hồ sơ chứng minh nguồn thu từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật: Toàn bộ hồ sơ chứng minh nguồn thu theo quy định của chính phủ Việt Nam từ 2005 tới nay, cụ thể hoá với trường hợp nghề kế toán.

Nhóm thứ mười sáu – Hồ sơ chứng minh tài sản hoặc nguồn thu từ thừa kế, cho, tặng: Toàn bộ hồ sơ chứng minh tài sản hoặc nguồn thu từ cho/tặng/thừa kế theo quy định của chính phủ Việt Nam từ 2005 tới nay. Cụ thể hoá với trường hợp cho/tặng/thừa kế bất động sản và trường hợp cho/tặng/thừa kế tiền thuê bất động sản.

Nhóm thứ mười bảy – Hồ sơ chứng minh nguồn thu từ bản quyền: Toàn bộ hồ sơ chứng minh nguồn thu từ bản quyền theo quy định của chính phủ Việt Nam từ 2005 tới nay. Cụ thể hoá với trường hợp bản quyền nội dung sách và ứng dụng di động.

Nhóm thứ mười tám – Các nguồn thu được miễn thuế thu nhập cá nhân


Thứ ba: Hình thức hỗ trợ

Hội thảo tập trung: Áp dụng với mọi người đăng ký tham dự trực tuyến

Tư vấn cá nhân: Chỉ áp dụng với những người đã tham gia hội thảo của chương trình Hỗ trợ du học

Hội thảo “Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin cấp visa du học Úc và Canada” – ngày 03/10/2015

Thời gian hội thảo: 9h00 – 11h00 thứ bảy, ngày 03 tháng 10 năm 2015

Thời gian check-in và nhận tài liệu: 8h30 – 9h00 thứ bày, ngày 03 tháng 10 năm 2015

Địa điểm hội thảo: Văn phòng chương trình Hỗ trợ du học, số 24B phố Chùa Hà, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức hoàn toàn miễn phí và giới hạn tối đa 50 người tham gia. Ban tổ chức sẽ đóng cổng đăng ký hoặc thông báo tới quý vị thời gian của những hội thảo tiếp theo có nội dung tương tự. Tài liệu hướng dẫn chi tiết về hồ sơ xin visa du học Úc và Canada cho du học sinh và người thân sẽ được gửi tới quý vị trực tiếp trong hội thảo và qua email sau hội thảo.

Liên hệ hỗ trợ: Mọi thắc mắc, quý vị có thể liên hệ theo số điện thoại 093 652 8386 (Ms.Phương) hoặc thị trường Canada 04 6686 4343 (Ms.Mỵ) hoặc thị trường Úc 04 6687 4343 (Ms.Nguyệt) để được hỗ trợ.

Lưu ý 01: Thông tin về nền kinh tế và các chính sách dành cho người nhập cư; các chương trình định cư phù hợp cho sinh viên Việt Nam; các ngành nghề có nhu cầu lao động quốc tế cao tại Úc và Canada, quý vị có thể tham khảo tại website www.hotroduhoc.vn

Lưu ý 02: Các hội thảo được tổ chức hoàn toàn miễn phí và là một trong những hạng mục hỗ trợ của chương trình Hỗ trợ du học dành cho học sinh, sinh viên và phụ huynh. Quý vị có thể đăng ký tham gia bằng cách điền đầy đủ thông tin vào link đã được cung cấp. Mỗi hội thảo sẽ giới hạn số lượng người tham gia là 50 người để tạo điều kiện cho quý vị có thể trao đổi được tốt nhất. Ban tổ chức sẽ liên hệ và gửi thư mời chính thức qua email cho những quý vị đăng ký đầu tiên. Thời gian check-in và nhận tài liệu của các hội thảo là từ 8h30 – 9h00. Vì vậy, quý vị đọc kỹ lưu ý để có thể tham gia trao đổi thông tin về giáo dục – việc làm được tốt nhất.

 

Chương trình Hỗ trợ du học      

www.hotroduhoc.vn